Издава ЕКРИТ МЕДИА  ООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
Бул. “Александър Стамболийски“  55
1000 София

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

0888 870 408 – абонаменти

0886 138 529 – редакция

ИМЕЙЛИ ЗА ВРЪЗКА:

[email protected]l.com

[email protected]